Det finns ett tydligt samband mellan organisationens beteenden och resultat.

Vet ni vilka beteenden som krävs för att öka resultatet av organisationens verksamhet?
Gallup delar upp de anställda i tre kategorier

  • Engagerade (16%)
  • Inte engagerade (73%)
  • Aktivt urkopplade (11%)

Men med denna vetskap förstår man ganska snabbt vilka stora effekter små förändringar kan ge. Glöm inte att er verksamhet är summan av alla era beteenden!

Vilka beteenden har ni? Vilka ska vi arbeta bort och vilka ska vi förstärka.
Trivs man med sin tillvaro på arbetet så presterar man bättre så enkelt är det.