Framtidens plattform för beteendeutveckling i organisationer

Dagens situation med hybridarbete, snabba förändringar och en osäker framtid ställer allt högre krav på att ha engagerade och samarbetsvilliga medarbetare. Nu gäller det för organisationerna att öka produktiviteten, boosta befintliga och attrahera nya förmågor.

Kraften av positiva beteenden skapar resultat och engagemang

  

 • Kulturella och strukturella beteenden
 • Organisationsförändringar
 • Ledar- och medarbetarskapsutveckling
 • Självledarskap
 • Samanslagningar
 • Verksamhetsutveckling
 • Öka engagemanget i organisationen
 • Skapa varaktiga förändringar
 • Team- och individutveckling
 • Skapa ekonomiska resultat på sista raden 


  Engagerade medarbetare både mår och presterar bättre, dessutom bidrar de till en bättre arbetsplats där man vill stanna.  
    

  Läs mer om OBMS

OBMS är ett riktigt bra verktyg som på ett enkelt och förståeligt sätt hjälpt oss på Snidex att skapa samsyn över vårt  nuläge. Det har också givit oss verktyg så att vi tillsammans genom större förståelse och samsyn från samtliga medarbetare kan arbeta oss mot ett önskat läge där fler trivs och bidrar mot våra gemensamma mål.

Jonas Lindbäck
VD på Snidex AB