Vattenfall förstår att positiva beteenden skapar resultat


Alf Hellstöm, mångårig verksamhetsutvecklare

När medarbetarna på Vattenfall började att arbeta med OBM-metodiken insåg de snart att de själva hade ett stort ansvar för sin- och andras tillvaro på arbetsplatsen. Laget utvecklas och når sina mål när ”jaget” är inkluderat och engagerat.
Vilka problem löste vi?
Här skriver Affe en kort text om vilka problem de löste.

Vad fick vi för resultat?
Här skriver Affe en kort text om vad de fick för resultat

Utan fokus på beteenden har vi ingen
nytta av våra visioner och strategier.

Mer om Alf Hellström
Alf har gedigen erfarenhet av ledarskaps- och organisationsutveckling med inriktning på förändringskunskap i allmänhet och över kultur- och språkgränser i synnerhet. Utbildad vid Försvarshögskolans högre chefskurs för Management och personalledning, officer, tidigare avdelningschef och ansvarig för ledarskapsutbildning vid Krigsskolan Karlberg, ansvarig för utveckling av ledningsgrupper och högsta ledningen i multinationella bolag, UL-handledare, coach, och en av grundarna av OBMS.

Alf brinner för att hjälpa företag och organisationer att nå sina mål.